The Mighty Filmi

The Mighty FilmiParamount, 2009 ve 2010’da basĂ˝lan, Peter J. Tomasi ve Keith Champagne tarafĂ˝ndan yazĂ˝lĂ˝p, Peter Snejbjerg’in çizimlerini yaptýðý bir DC Comics malĂ˝ The Mighty’nin film haklarĂ˝nĂ˝ satĂ˝n aldĂ˝. Hikaye, Alpha One adĂ˝ndaki bir sĂĽper kahraman ve insan bir polis olan Gabriel Cole etrafĂ˝nda geçmektedir: polis bir Alpha One hayranĂ˝dĂ˝r, ancak bu sĂĽper kahramanĂ˝n aslĂ˝nda bir hain olduĂ°unu farkeder. Film için henĂĽz belli bir gösterim tarihi yok.

The Mighty Fragman

Konu:
“The Mighty dĂĽnyasĂ˝na hoĂľgeldiniz! Alpha One – Amerika’nĂ˝n ilk ve tek SĂĽper KahramanĂ˝ –Omega BölĂĽmĂĽ tarafĂ˝ndan desteklenmektedir, tĂĽm polis güçleri kendini bu sĂĽper kahramanĂ˝n adalet için verdiĂ°i savaĂľa yardĂ˝m etmeye adamýþtĂ˝r. Yarbay Gabriel Cole Omega BölĂĽmĂĽ’ndeki rĂĽtbeleri dĂĽzenlemektedir. Alpha One ile olan iliĂľkisi onu trajik çocukluĂ°una ve kimsenin saĂ° çýkamadýðý bir kazaya götĂĽrĂĽr. Ancak cinayet organizasyonun baþýna gelince, dava Yarbay’a verilir. Böylece bir kahramanĂ˝n aslĂ˝nda neyden ibaret olduĂ°unu öðrenmeye baĂľlayacaktĂ˝r!”

Bir süper kahraman kötü adam oluyor? Çizgi roman kitabýný karýþtýrmadým ama fragmanýna bakýlýrsa filme çevrilmeyi hak ediyor.

The Mighty’nin filme çevrilmesi konusunda herhangi bir öneriniz var mĂ˝?

The Mighty filmi ile ilgili detaylar ortaya çýkar çýkmaz paylaþacaðýz.
:)