Korkunç Patronlar TV Reklamý

Korkunç PatronlarKorkunç patronlar filminin ilk Tv reklamý, oldukça kýsa, gözlerinizi kýrpmayýn:

Korkunç Patronlar Fragman


KORKUNÇ PATRONLAR

Neden birbirimizin patronlarýný öldürmüyoruz?


O fincaný istiyorum!
:)
1